Haber

Uludağ Bölge Başkanlığı kuruldu

ANKARA (İGFA) –Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararnameye göre, Uludağ Bölgesi Kanununda sınırları harita ile belirlenen Uludağ Bölgesinin doğal sit alanları ve diğer sit alanları ile korunması, yaşatılması, geliştirme, jeolojik ve biyolojik varlıkların tanıtımı, su ve kaynak maliyetleri, yürütülen faaliyetleri planlamak, yönetmek ve denetlemek ve düzenlemek üzere Uludağ Alan Başkanlığı kurulmuştur.

Bu kapsamda daha önce Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne doğal sitler ve tabiat varlıkları ile ilgili verilen görevler Uludağ Alan Başkanlığı tarafından yerine getirilecek.

Başkanlık; lider ve hizmet birimlerinden oluşacaktır. Cumhurbaşkanlığının en üst yöneticisi olan lider, Cumhurbaşkanlığının genel idaresinden ve temsilinden sorumlu olacaktır. Lider, kanun hükmünde kararname ve diğer mevzuatla kendisine verilen yetki ve görevleri Kültür ve Turizm Bakanına karşı sorumlu olarak kullanmak suretiyle yerine getirir.

Başkanlığın hizmet birimleri, Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı ile Alan Yönetim, Altyapı ve İdari Hizmetler Grup Başkanlığından oluşacaktır.

Başkanlık hizmetleri, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) ek 28. maddesine göre iş mevzuatı kapsamında istihdam edilen personel tarafından yürütülecek. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 25. maddesine göre Cumhurbaşkanlığında geçici görevlendirme yapılabilir. Belli bir uzmanlık gerektiren iş ve hizmetler vekaletname veya istisna sözleşmesi çerçevesinde de yapılabilir.

Uludağ Alan Başkanlığının sorumluluğuna giren bahislerle ilgili etüt ve proje kümeleri oluşturabilecektir. Gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel dairelerin temsilcileri ve konuyla ilgili uzmanlar çalışma kümelerine dahil edilebilir.

kanunun detayları ulaşmak için tıklayabilirsiniz

haber-yalvac.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu